Panel Jurorski

CONTACT US

Please feel free to contact us on all matters related to advertising production, the production market and the operations of producers.

Polish Advertising Producers Association

ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa
POLAND

SPR Secretary

Joanna Ciechanowska
  

Subscribe to SPR Newsletter!

Warunki usługi Newsletter SPR

W celu otrzymywania newslettera z informacjami o działalności stowarzyszenia lub wydarzeniach, STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW REKLAMOWYCH, mieszczące się przy ul. Senatorska 2, w WARSZAWIE, przetwarza następujące dane osobowe:

  – imię
  – adres email

Akceptując warunki usługi, wyrażasz zgodę na wysyłanie wyżej wymienionych informacji przez STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW REKLAMOWYCH, mieszczące się przy ul. Senatorska 2, w WARSZAWIE, drogą elektroniczną na podany adres email.