...

MISJA

Dążymy do zjednoczenia domów produkcyjnych oraz budowania roli studia i producenta reklamowego w branży komunikacji marketingowej.

Propagujemy wzajemny szacunek i zasady fair play w środowisku producentów reklamowych.

Reprezentujemy i praktykujemy odpowiedzialne i efektywne postępowanie w procesie produkcji filmowej.

Inicjujemy dialog z branżą komunikacji marketingowej – z marketerami, agencjami reklamowymi, twórcami i ekipami filmowymi w celu wypracowania najkorzystniejszych dla wszystkich standardów w procesie produkcji reklamowej.

Dajemy oparcie producentom. Pracujemy nad ugruntowaniem ich pozycji jako partnerów i ekspertów w branży komunikacji marketingowej.

Dążymy do wprowadzenia i przestrzegania przez całe środowisko producentów reklamowych zasad dobrej konkurencji oraz dobrych praktyk przetargowych.

Pracujemy nad realnym ustandaryzowaniem i polepszeniem warunków pracy zespołów produkcyjnych i ekip filmowych w celu zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy w naszej branży.

Dbamy o dobre praktyki w zakresie etyki pracy w produkcji reklamowej. Inicjujemy ich wdrażanie i realizowanie, tak by dbać o dobrostan wszystkich pracowników produkcji reklamowej niezależnie od ich płci, przekonań czy stanowiska, które piastują.

Podejmujemy działania we wszystkich tych obszarach, żeby polepszać warunki pracy w naszej branży z myślą o wszystkich jej pracownikach; zwiększać efektywność i jakość naszej pracy z myślą o naszych klientach; podnosić atrakcyjność i komfort pracy w branży reklamowej z myślą o jej obecnych i przyszłych pracownikach.

JAK DZIAŁAMY

Stowarzyszenie Producentów Reklamowych działa w oparciu o obowiązujący wszystkie studia członkowskie statut SPR. Statut formułuje wartości, którymi kierują się stowarzyszone studia, określa generalne cele organizacji i reguluje kwestie formalne związane z jej funkcjonowaniem. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie wszystkich członków. Za wdrażanie bieżącej strategii Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Zarząd, w skład którego wchodzi pięciu przedstawicieli studiów członkowskich w tym osoby reprezentujące członków założycieli. Komisja rewizyjna zajmuje się kontrolą działalności Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa rok.

DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli podzielasz wartości i cele Stowarzyszenia i chcesz do nas dołączyć, wejdź tutaj.

Do SPR może przystąpić każdy dom produkcyjny niezależnie od skali swojego biznesu. Wymagana jest jedynie rekomendacja dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

Arleta Robinson Lucky Luciano Pictures – Prezeska Zarządu SPR

Tomek Dławichowski Timecode Film Production – Wiceprezes Zarządu SPR

Tomek Hryniszyn Baltica Film – Wiceprezes Zarządu SPR

Jarek Gajewski Lemon – Członek Zarządu SPR

Magdalena Olak Tank – Członek Zarządu SPR

WSPÓŁPRACA PRAWNA

adwokat Jan Wiegner  Kancelaria Małecki Pluta Dorywalski Wiegner sp.j.

Zapisz się do naszego Newslettera!

Warunki usługi Newsletter SPR

W celu otrzymywania newslettera z informacjami o działalności stowarzyszenia lub wydarzeniach, STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW REKLAMOWYCH, mieszczące się przy ul. Senatorska 2, w WARSZAWIE, przetwarza następujące dane osobowe:

  – imię
  – adres email

Akceptując warunki usługi, wyrażasz zgodę na wysyłanie wyżej wymienionych informacji przez STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW REKLAMOWYCH, mieszczące się przy ul. Senatorska 2, w WARSZAWIE, drogą elektroniczną na podany adres email.